Процедури

Процедура № 2147 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кости
Първа дата 07.06.2018
Втора дата
Начална цена 19,184.30 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет „Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обект № 2018-18 с Партиди №№ 1801-3 и 1710-3, находяща се на временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № 2018-18
Дървесен вид избк, дб, цр
Едра 77.89 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 54.45 куб.м.
Всичко 132.34 куб.м.