Процедури

Процедура № 1349 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кости
Първа дата 19.09.2017
Втора дата 26.09.2017
Начална цена 2,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Събиране на оферти с обява
Предмет „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.