Процедури

Процедура № 1266 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кости
Първа дата 09.08.2017
Втора дата
Начална цена 21,695.91 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет „Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обект № 2017-32 с Партида № 1609-2, находяща се на временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“, за търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ”

Данни за дървесината

Обект/и № 2017-32
Дървесен вид чб, мб
Едра 126.41 куб.м.
Средна 59.60 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 132.50 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 318.51 куб.м.