Грска сертификация

доклад флора,фауна
Файл
Добавен
03.08.2018 / ДГС Кости
АНАЛИЗ НА ПОЛОЖИТЕЛНИ И ОТРИЦАТЕЛНИ СОЦИАЛНИ И ЕКОЛОГИЧНИ ВЪНШНИ ЕФЕКТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НО ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ
Файл
Добавен
27.07.2018 / ДГС Кости
Писмо до заинтересованите страни
Файл
Добавен
26.07.2018 / ДГС Кости
Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП"ДГС КОСТИ"
Файл
Добавен
26.07.2018 / ДГС Кости
1. ДОКЛАД ЗА ГОРИТЕ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ
Файл
Добавен
26.07.2018 / ДГС Кости
СЕРТИФИКАТ
Файл
Добавен
25.07.2018 / ДГС Кости
СПИСЪК НА ДЪРВЕСНИ И НЕДЪРВЕСТИ ПРОДУКТИ
Файл
Добавен
25.07.2018 / ДГС Кости
СПИСЪК НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ПО СЕРТИФИКАЦИЯТА
Файл
Добавен
25.07.2018 / ДГС Кости
РЕЗЮМЕ НА МОНИТОРИНГА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИНДИКАТОРИТЕ ПО ПРИНЦИП 8 ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2017 ДО 31.12.217Г.
Файл
Добавен
25.07.2018 / ДГС Кости
ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ГОРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДГС КОСТИ"
Файл
Добавен
25.07.2018 / ДГС Кости
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДЪЛГОСРОЧНА АНГАЖИРАНОСТ КЪМ ПРИНЦИПИТЕ И КРИТЕРИИТЕ
Файл
Добавен
25.07.2018 / ДГС Кости
ПОЛИТИКА НА ТП"ДГС КОСТИ" СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА
Файл
Добавен
25.07.2018 / ДГС Кости
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В ТП"ДГС КОСТИ"
Файл
Добавен
25.07.2018 / ДГС Кости
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОЦЕДИРАНЕ СЪС СИГНАЛИ СВЪРЗАНИ С РАЗЛИЧНА ФОРМА НА ДИСКРИМИНАЦИЯ В ТП"ДГС КОСТИ"
Файл
Добавен
25.07.2018 / ДГС Кости
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦА ПОДАЛИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ,КОРУПЦИОННИ ПРОЯВИ И/ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ТП"ДГС КОСТИ"
Файл
Добавен
25.07.2018 / ДГС Кости

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/cpanel/ea-php52/root/usr/lib64/php/modules/http.so' - /opt/cpanel/ea-php52/root/usr/lib64/php/modules/http.so: undefined symbol: php_iconv_string

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: