Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ00477 ДГС Средец 07.02.2019 10:30 Електронен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен Таен 44853.00 лв.
Документи: документация за участие.rar
EТ00476 ДГС Ивайловград 05.02.2019 15:00 Продажба на прогнозни количества дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 1905 от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Ивайловград“, Таен 82296.00 лв.
Документи: 1905.rar
EТ00475 ДГС Ивайловград 05.02.2019 13:30 Продажба на прогнозни количества дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 1904 от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Ивайловград Таен 67568.00 лв.
Документи: 1904.rar
EТ00474 ДГС Ивайловград 05.02.2019 12:00 Продажба на прогнозни количества дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 1903 от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Ивайловград“ Таен 57032.00 лв.
Документи: 1903.rar
EТ00473 ДГС Ивайловград 05.02.2019 10:30 „Продажба на прогнозни количества дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 1902 от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Ивайловград“ Таен 37314.00 лв.
Документи: ел.търг продажба.rar
EТ00472 ДГС Средец 31.01.2019 10:30 Електронен търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина Таен 243537.00 лв.
Документи: документация за участие.rar
EТ00462 ДГС Звездец 25.01.2019 10:30 Продажба на прогнозни количества дървесина на вр.склад местни търговци Таен 84574.00 лв.
Документи: документация №1907-4 МТ.rar
EТ00461 ДГС Звездец 25.01.2019 09:00 Продажба на прогнозни количества дървесина на вр.склад местни търговци Таен 45066.00 лв.
Документи: документация №1906-4 МТ.rar
EТ00471 ДГС Н. Паничарево 24.01.2019 13:30 електронен търг с явно наддаване за „Продажба на прогнозни количества дървесина от склад по сортиментна ведомост, обособена в Обект/пакет № 1903-2 Явен 89378.00 лв.
Документи: 1903-2.rar
Резултати: Ценово предложение 1903-2.docx
EТ00460 ДГС Звездец 24.01.2019 12:00 Продажба на прогнозни количества дървесина на вр.склад местни търговци Таен 27822.00 лв.
Документи: документация №1907-3 МТ.rar
EТ00459 ДГС Звездец 24.01.2019 10:30 Продажба на прогнозни количества дървесина на вр.склад местни търговци Таен 23736.00 лв.
Документи: документация №1906-3 МТ.rar
EТ00458 ДГС Звездец 24.01.2019 09:00 Продажба на прогнозни количества дървесина на вр.склад местни търговци Таен 9040.00 лв.
Документи: Документация за Позиция №1 МТ.rar
EТ00470 ДГС Карнобат 23.01.2019 13:30 Таен търг за предварителна продажба на прогнозно количество, стояща на корен дървесина от обект №11903 Таен 42962.00 лв.
Документи: за публикуване 11903.7z за публикуване 11903-1.zip
EТ00454 ДГС Хасково 23.01.2019 10:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от обект 1913-1 Таен 34760.00 лв.
Документи: Dokumentaciq taen ET prognozni 1913-1.rar
EТ00453 ДГС Хасково 23.01.2019 09:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от обект 1912-1. Таен 46926.00 лв.
Документи: Dokumentaciq taen ET prognozni 1912-1.rar
EТ00452 ДГС Хасково 22.01.2019 10:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от обект 1911-1. Таен 26228.00 лв.
Документи: Dokumentaciq taen ET prognozni 1911-1.rar
EТ00451 ДГС Хасково 22.01.2019 09:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от обект 1910-1. Таен 26465.00 лв.
Документи: Dokumentaciq taen ET prognozni 1910-1.rar
EТ00469 ДГС Н. Паничарево 18.01.2019 13:30 „Продажба на прогнозни количества добита дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обект №2019-1 в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“, за търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ” Явен 182580.00 лв.
Документи: Документация 2019-1.rar
Резултати: Ценово предложение 2019-1.docx
EТ00468 ДГС Н. Паничарево 18.01.2019 12:00 „Продажба на прогнозни количества добита дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обект/Пакет № 1907-2 в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“, за търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ” Явен 43226.00 лв.
Документи: Документация 1907-2.rar
Резултати: Ценово предложение 1907-2.docx
EТ00467 ДГС Н. Паничарево 18.01.2019 10:30 Продажба на прогнозни количества добита дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обект/пакет № 1906-2 в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“, за търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ” Явен 37432.00 лв.
Документи: Документация 1906-2.rar
Резултати: Ценово предложение 1906-2.docx