Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ00504 ДГС Кости 15.02.2019 13:30 Продажба на прогнозни количества добита дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2019-17 Явен 22925.00 лв.
Документи: Документация прогнозни 2019-17.7z
Резултати: Протокол прогнозна 2019-17.pdf Заповед класиране прогнозна 2019-17.pdf Договор прогнозна 2019-17 – ЗЗЛД.pdf
EТ00501 ДГС Кости 15.02.2019 09:00 Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 1919 Явен 56385.50 лв.
Документи: Документазия стояща на корен 1919-явен търг.7z
Резултати: Протокол стояща на корен 1919 –ЗЗЛД.pdf Заповед стояща на корен 1919 – ЗЗЛД.pdf Договор стояща на корен 1919 – ЗЗЛД.pdf
EТ00478 ДГС Кости 04.02.2019 09:00 Продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 2019-3 от ЛФ-2019 г. Таен 29067.00 лв.
Документи: Документация ЕТТН_2019-3_ВФ.7z
Резултати: Заповед класиране прогнозна 2019-3 – ЗЗЛД.pdf Протокол комисия 2019-3 – ЗЗЛД.pdf Договор 31- прогнозна 2019-3 Троя – ЗЗЛД.pdf
EТ00442 ДГС Кости 08.01.2019 15:00 Продажба на прогнозни количества добита дървесина - Обект № 2019-16 Явен 62639.00 лв.
Документи: Документация прогнозни 2019-16 - ЛФ 2019.7z
Резултати: Протокол комисия 2019-16 – ЗЗЛД.pdf Заповед класиране 2019-16 – ЗЗЛД.pdf Договор 26 прогнозна 2019-16-Лефта – ЗЗЛД.pdf
Последно потвърдена цена 80639.00 лв 08.01.2019 16:26:27
EТ00441 ДГС Кости 08.01.2019 13:30 Продажба на прогнозни количества добита дървесина - Обект № 2019-15 Явен 75338.00 лв.
Документи: Документация прогнозни 2019-15- ЛФ 2019.7z
Резултати: Протокол комисия 2019-15 – ЗЗЛД.pdf Заповед класиране 2019-15 – ЗЗЛД.pdf Договор 27 прогнозна 2019-15-Зеленика – ЗЗЛД.pdf
Последно потвърдена цена 76338.00 лв 08.01.2019 14:04:10
EТ00440 ДГС Кости 08.01.2019 12:00 Продажба на прогнозни количества добита дървесина - Обект № 2019-14 Явен 48821.00 лв.
Документи: Документация прогнозни 2019-14 - ЛФ 2019.7z
Резултати: Протокол комисия 2019-14-ЗЗЛД.pdf Заповед класиране 2019-14-ЗЗЛД.pdf Договор 28 прогнозна 2019-14-Лес – ЗЗЛД.pdf
Последно потвърдена цена 49721.00 лв 08.01.2019 12:43:44
EТ00439 ДГС Кости 08.01.2019 10:30 Продажба на прогнозни количества добита дървесина - Обект № 2019-13 Явен 58576.00 лв.
Документи: Документация прогнозни 2019-13 - ЛФ 2019.7z
Резултати: Протокол комисия 2019-13 – ЗЗЛД.pdf Заповед класиране 2019-13 – ЗЗЛД.pdf Договор 29 прогнозна 2019-13-Стоян Попов.pdf
Последно потвърдена цена 60576.00 лв 08.01.2019 10:58:09
EТ00438 ДГС Кости 08.01.2019 09:00 Продажба на прогнозни количества добита дървесина - Обект № 2019-12 Явен 20670.00 лв.
Документи: Документация прогнозни 2019-12 - ЛФ 2019.7z
Резултати: Прототол комисия 2019-12 -ЗЗЛД.pdf Заповед класиране 2019-12 – ЗЗЛД.pdf Договор 23 прогнозна 2019-12-Троя – ЗЗЛД.pdf
EТ00437 ДГС Кости 07.01.2019 15:00 Продажба на прогнозни количества добита дървесина - Обект № 2019-11 Явен 62769.00 лв.
Документи: Документация прогнозни 2019-11 - ЛФ 2019.7z
Резултати: Протокол комисия 2019-11 – ЗЗЛД.pdf 9_Заповед класиране_2018-11 - ЗЗЛД.pdf Договор 25 прогнозна 2019-11-Топливо – ЗЗЛД.pdf
EТ00436 ДГС Кости 04.01.2019 13:30 Продажба на прогнозни количества добита дървесина - Обект № 2019-10 Явен 44493.00 лв.
Документи: Документация прогнозни 2019-10 - ЛФ 2019.7z
Резултати: 9_Заповед класиране_2018-10-ВФ-ЗЗЛД.pdf 8_Протокол_2018-10-ВФ-ЗЗЛД.pdf Договор 24 прогнозна 2019-10-Брод – ЗЗЛД.pdf
EТ00434 ДГС Кости 02.01.2019 15:00 Продажба на прогнозни количества добита дървесина Явен 76756.00 лв.
Документи: Документация прогнозни 2019-9 - ЛФ 2019.7z
Резултати: Протокол комисия 2019-9 – ЗЗЛД.pdf Заповед 7 класиране 2019-9 – ЗЗЛД.pdf Договор 18 прогнозна 2019-9-Топливо – ЗЗЛД.pdf
EТ00433 ДГС Кости 02.01.2019 13:30 Продажба на прогнозни количества добита дървесина Явен 73049.00 лв.
Документи: Документация прогнозни 2019-8 - ЛФ 2019.7z
Резултати: Протокол комисия 2019-8 – ЗЗЛД.pdf Заповед 5 класиране 2019-8 – ЗЗЛД.pdf Договор 16_прогнозна 2019-8 - Зеленика- ЗЗЛД.pdf
EТ00432 ДГС Кости 02.01.2019 09:00 Продажба на прогнозни количества добита дървесина Явен 46738.00 лв.
Документи: Документация прогнозни 2019-7 - ЛФ 2019.7z
Резултати: Протокол класиране 2019-7 – ЗЗЛД.pdf Заповед 1 класиране 2019-7 – ЗЗЛД.pdf Договор 21 прогнозна 2019-7-Лес – ЗЗЛД.pdf
EТ00431 ДГС Кости 31.12.2018 13:30 Продажба на прогнозни количества добита дървесина Явен 47418.00 лв.
Документи: Документация прогнозни 2019-6 - ЛФ 2019.7z
Резултати: Протокол комисия 2019-5.pdf Заповед 200 класиране_2019-5.pdf Протокол комисия обект 2019-6.pdf Заповед 201 класиране_2019-6.pdf Договор 21 прогнозна 2019-6-Лес – ЗЗЛД.pdf
EТ00430 ДГС Кости 31.12.2018 12:00 Продажба на прогнозни количества добита дървесина Явен 60194.00 лв.
Документи: Документация прогнозна 2019-5 - ЛФ 2019.7z
Резултати: Протокол комисия 2019-5.pdf Заповед 200 класиране_2019-5.pdf Договор 21 прогнозна 2019-5-Айди-ЗЗЛД.pdf
Последно потвърдена цена 61194.00 лв 31.12.2018 12:12:32
EТ00429 ДГС Кости 31.12.2018 10:30 Продажба на прогнозни количества добита дървесина Явен 39960.00 лв.
Документи: Документация прогнозна 2019-4 от ЛФ 2019.7z
Резултати: Протокол комисия-2019-4.pdf Заповед 199 класиране_2019-4.pdf Договор 17 прогнозна 2019-4-Топливо – ЗЗЛД.pdf
EТ00422 ДГС Кости 31.12.2018 09:00 Продажба на прогнозни количества дървесина Явен 87924.00 лв.
Документи: Документация прогнозни 2019-2.rar
Резултати: Протокол комисия 2019-2.pdf Заповед 198 класиране_2019-2.pdf Договор 19 прогнозна 2019-2-Симос – ЗЗЛД.pdf
Последно потвърдена цена 107724.00 лв 31.12.2018 10:31:15
EТ00276 ДГС Кости 18.10.2018 09:00 Продажба на дествително добити количества дървесина Явен 6788.36 лв.
Документи: Документация ЯТПДДД 2018-27.rar
Резултати: Протокол ПДД 2018-27.pdf Заповед класиране ПДД 2018-27.pdf Договор_2018-27-Троя.pdf
EТ00251 ДГС Кости 17.09.2018 10:30 Търг за продажба на прогнозни количества добита дървесина Явен 69462.00 лв.
Документи: 1_Заповед откриване 2018-25-ЗЗЛД.pdf 2_Одобрен график 2018-25-ЗЗЛД.pdf 3_Заявление за участие 2018-25-ВФ.pdf 4_Тръжни условия_2018-25-ВФ-ЗЗЛД.pdf 5_Проект на договор 2018-25-ВФ-ЗЗЛД.pdf 6_Декларация за съгласие с клаузите на проекто договора.pdf 7_Декларация по 58 от Наредбата.pdf 8_Декларация 74-5 Наредбата.pdf 9_Протокол от оглед 2018-25-ВФ.pdf
Резултати: Протокол комисия 2018-25.pdf Заповед класиране 2018-25.pdf Договор 2018-25 ПД.pdf
Последно потвърдена цена 89762.00 лв 17.09.2018 12:30:32
EТ00250 ДГС Кости 17.09.2018 09:00 Търг за продажба на прогнозни количества добита дървесина Явен 6705.00 лв.
Документи: 1_Заповед откриване 2018-24.pdf 2_Одобрен график 2018-24-ЗЗЛД.pdf 3_Заявление за участие 2018-24-ВФ.pdf 4_Тръжни условия_2018-24-ВФ-ЗЗЛД.pdf 5_Проект на договор 2018-24-ВФ-ЗЗЛД.pdf 6_Декларация за съгласие с клаузите на проекто договора.pdf 7_Декларация по 58 от Наредбата.pdf 8_Декларация 74-5 Наредбата.pdf 9_Протокол от оглед 2018-24-ВФ.pdf
Резултати: Заповед класиране 2018-24.pdf Протокол комисия 2018-24.pdf Договор 2018-24 ПД.pdf