Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ00045 ДГС Казанлък 05.04.2018 10:30 Електронен търг с тайно наддаване Таен 24363.00 лв.
Документи: Документация.rar
EТ00044 ДГС Казанлък 05.04.2018 09:00 Електронен търг с тайно наддаване Таен 28069.50 лв.
Документи: Документация.rar
EТ00043 ДГС Стара река 04.04.2018 09:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от ТП „ДГС Стара река” Таен 8677.00 лв.
Документи: 1805E.rar
EТ00042 ДЛС Граматиково 03.04.2018 15:00 електронен търг за продажба на прогнозни количества дървесина чрез тайно наддаване от обект №8 Таен 17360.00 лв.
Документи: ел.търг обект 8.rar
EТ00041 ДЛС Граматиково 03.04.2018 13:30 електронен търг за продажба на прогнозни количества дървесина чрез тайно наддаване от обект №7 Таен 12480.00 лв.
Документи: ел.търг обект 7.rar
EТ00039 ДЛС Граматиково 03.04.2018 12:00 електронен търг за продажба на прогнозн количества дървесина чрез тайно наддаване от обект №6 Таен 39540.00 лв.
Документи: ел.търг обект 6 12 часа.rar
EТ00038 ДЛС Граматиково 03.04.2018 10:30 електронен търг за продажба на прогнозн количества дървесина чрез тайно наддаване от обект №5 Таен 25190.00 лв.
Документи: ел.търг обект 5 10.30ч.rar
EТ00037 ДЛС Граматиково 03.04.2018 09:00 електронен търг за продажба на прогнозни количества дървесина чрез тайно наддаване от обект №4 Таен 86140.00 лв.
Документи: ел.търг обект 4 9 часа.rar
EТ00034 ДГС Стара Загора 02.04.2018 15:00 Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина - об.№185126 Таен 126998.00 лв.
Документи: Документация 185126.rar
EТ00033 ДГС Стара Загора 02.04.2018 13:30 Продажба на прогнозно количество дървесина Таен 86524.00 лв.
Документи: Документация 185125.rar
EТ00032 ДГС Бургас 29.03.2018 09:00 ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на добита дървесина от Обект № 1801-11 Таен 10718.60 лв.
Документи: ел. Търг1801-11.rar
EТ00031 ДГС Малко Търново 23.03.2018 13:30 Търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина Таен 19665.50 лв.
Документи: Документация 36.rar
Резултати: Протокол 42.pdf Заповед 42.pdf
EТ00030 ДГС Малко Търново 23.03.2018 12:00 Търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина Таен 13492.00 лв.
Документи: Документация 35.rar
Резултати: Протокол 41.pdf Заповед 41.pdf
EТ00029 ДГС Малко Търново 23.03.2018 10:30 Търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина Таен 12810.40 лв.
Документи: Документация 34.rar
Резултати: Протокол 40.pdf Заповед 40.pdf
EТ00028 ДГС Малко Търново 23.03.2018 09:00 Търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина Таен 7561.90 лв.
Документи: Документация - 33.rar
Резултати: Протокол 39.pdf Заповед 39.pdf
Процедура № EТ00027 е прекратена!
EТ00027 ДГС Бургас 22.03.2018 09:00 ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на добита дървесина от Обект № 1702-29 и Обект № 1801-9 Таен 4206.40 лв.
Документи: ел. Търг продажба на добита дървесина.rar
Резултати: Протокол № 1.docx Заповед прекратяване 1.docx
Процедура № EТ00026 е прекратена!
EТ00026 ДГС Бургас 22.03.2018 09:00 ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на добита дървесина от Обект № 1702-29 и Обект № 1801-9 Таен 4058.40 лв.
Документи: ел. Търг продажба добита дървесина.rar
EТ00019 ДГС Царево 16.03.2018 12:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА Таен 15255.80 лв.
Документи: ДОКУМЕНТАЦИЯ 1816-3.rar
Резултати: справка 19.PDF протокол 1816 - 3.PDF Заповед ОД-03-26.PDF
EТ00021 ДГС Царево 16.03.2018 10:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА Таен 1170.00 лв.
Документи: ДОКУМЕНТАЦИЯ 1814-5.rar
Резултати: справка 21.PDF протокол 1814 - 5.PDF Заповед ОД-03-25.PDF
EТ00020 ДГС Царево 16.03.2018 09:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА Таен 27586.86 лв.
Документи: ДОКУМЕНТАЦИЯ 1802-5.rar
Резултати: справка 20.PDF протокол 1802 - 5.PDF Заповед ОД-03-24.PDF