Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ00574 ДГС Котел 15.04.2019 15:00 ТП "ДГС Котел"- об. 26-19- продажба дървесина на корен Таен 41022.00 лв.
Документи: на корен ел.търг об. 26-19.rar
EТ00573 ДГС Котел 15.04.2019 13:30 ТП "ДГС Котел"- об. 25-19- продажба дървесина на корен Таен 33199.00 лв.
Документи: на корен ел.търг об. 25-19.rar
EТ00572 ДГС Котел 15.04.2019 12:00 ТП "ДГС Котел"- об. 17-19- продажба дървесина на корен Таен 36772.00 лв.
Документи: на корен ел.търг об. 17-19.rar
EТ00570 ДГС Котел 15.04.2019 10:30 ТП "ДГС Котел"- об. 32-19- продажба дървесина на корен Таен 23767.00 лв.
Документи: на корен ел.търг об. 32-19.rar
EТ00569 ДГС Котел 15.04.2019 09:00 ТП "ДГС Котел"- об. 30-19- продажба дървесина на корен Таен 37375.00 лв.
Документи: на корен ел.търг об. 30-19.rar
EТ00571 ДГС Котел 12.04.2019 12:00 ТП "ДГС Котел"- об. 29-19- продажба дървесина на корен Таен 36772.00 лв.
Документи: на корен ел.търг об. 29-19.rar
EТ00568 ДГС Котел 12.04.2019 10:30 ТП "ДГС Котел"- об. 28-19- продажба дървесина на корен Таен 23572.00 лв.
Документи: на корен ел.търг об. 28-19.rar
EТ00567 ДГС Котел 12.04.2019 09:00 ТП "ДГС Котел"- об. 27-19- продажба дървесина на корен Таен 34102.00 лв.
Документи: на корен ел.търг об. 27-19.rar
EТ00576 ДГС Стара река 03.04.2019 10:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на прогнозни количества дървесина от обект 1909-E Таен 16485.00 лв.
Документи: Документация - 1909 - Е.rar
EТ00575 ДГС Стара река 03.04.2019 09:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на прогнозни количества дървесина от обект 1907-E Таен 23345.00 лв.
Документи: 1907 - E Документация.rar
EТ00566 ДЛС Несебър 29.03.2019 10:30 Таен търг за продажба на добита дървесина Таен 21049.60 лв.
Документи: Декларация по чл. 18, т. 3 ФЛ.docx Декларация по чл. 18,ал.3 За ЮЛ.docx Декларация по чл. 74, ал. 5 Нар..docx Заповед търг 1.docx Заявление.docx Проекто-договор.docx Условия.docx Ценово Предложение.docx
EТ00563 ДГС Гурково 29.03.2019 09:00 Продажба на прогн. количество д-на за МП Таен 27405.00 лв.
Документи: Продажба на пр.кол.за МП.rar
EТ00565 ДГС Карнобат 28.03.2019 13:30 Таен търг за продажба на добита дървесина от Обект 11826-3 Таен 1868.25 лв.
Документи: 11826-3.7z
EТ00564 ДГС Карнобат 28.03.2019 10:30 Търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина от Обект 11824-7 Таен 743.60 лв.
Документи: 11824-7.7z
EТ00562 ДГС Карнобат 27.03.2019 13:30 Търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина от Обект 1907-2 Таен 17003.36 лв.
Документи: 1907-2.7z
EТ00559 ДГС Стара Загора 26.03.2019 10:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на склад - обект 195123 Таен 53440.00 лв.
Документи: Документация_123.rar
EТ00560 ДГС Стара Загора 26.03.2019 09:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на склад- обект 195124 Таен 46305.00 лв.
Документи: Документация_124.rar
EТ00561 ДЛС Мазалат 25.03.2019 10:30 търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен Обект № 1935 Таен 44173.00 лв.
Документи: 1935.7z
EТ00556 ДГС Сливен 21.03.2019 10:30 Търг с явно наддаване за предварителна продажба на местни търговци на прогнозни количества стояща дървесина на корен Явен 202258.00 лв.
Документи: Заповед за обявяване.pdf 2) условия.doc 3) Заявление за участие явен търг.doc 4)Декларация.doc 5) Проекто-договор.doc 6) Декларация 74-5 Наредбата.doc 7) Приложение - лични данни.doc
EТ00550 ДЛС Несебър 21.03.2019 09:00 Таен търг за продажба на добита дървесина за Пакет № 1901-3 Таен 6174.00 лв.
Документи: Декларация по чл. 18, т. 3 ФЛ.docx Декларация по чл. 18,ал.3 За ЮЛ.docx Декларация по чл. 74, ал. 5 Нар..docx Заповед търг 1.docx Заявление.docx Проекто-договор.docx Условия.docx Ценово Предложение.docx